Kva er konfirmasjon?


Ordet konfirmasjon kan tyde «å stadfeste» og «å gjere sterk». Konfirmasjonshandlinga er ei forbønshandling kor vi ber Gud om å velsigne og å styrke kvar enkelt konfirmant. Det viktigaste i konfirmanttida er å bli betre kjend med den kristne trua, der Gud seier ja til oss og vil vera ein del av våre liv. 

 

Tilbake