Konfirmasjon i Vindafjord


Du er ca eit år frå ein høgtidsdag i livet ditt. 

Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar. Få nye opplevingar og kanskje nye vener? Ulike tema vi skal utforske saman er: Kor kjem eg frå? Kva skal eg bruka livet til? Finst Gud? Kva skjer i ei gudsteneste - sånn eigentleg?  Venskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærleik, seksualitet og samliv. Miljø og rettferd. Korleis kan eg bety noko for andre? Kva skjer når me ber? Kven er Jesus? 

I konfirmanttida er det tid og rom for å tenkje og stille spørsmål. Ei tid for å læra meir om Gud, den kristne trua, deg sjølv og om andre. Kyrkjelydane i Vindafjord ønskjer å gje eit godt tilbod med variert undervisning og aktivitetar. Det vil vera felles leir for alle i februar, medan modellane elles er litt ulike frå stad til stad. Sjå nedst på sida for meir informasjon for di bygd og lokal påmelding. 
Me inviterer også 8.klassingar og føresette til informasjonssamlingar:
MERK: Regelen er at besøkande vil bli tilvist plass når så mange samlast.

8.juni     kl.18.30 Ølen kyrkje
              kl.20.00 Bjoa kyrkje

9.juni    kl.17.00 Vikebygd kyrkje          
kl.18.30 Skjold kyrkje
kl.20.00 Vats kyrkje

10.juni   kl.16.00 Imsland kyrkje
kl.17.30 Vikedal kyrkje
kl.18.45 Sandeid kyrkje

Generell info om konfirmasjon i Den norske kyrkja finn du også på www.konfirmant.no

 Her er  nokre filmsnuttar om korleis det kan vera:

Kva er eigentleg konfirmasjon?

Konfirmantleir

Konfirmasjonsdagen

Eller sjekk ut TikTok-emneknaggen #konfirmantene

 

Lurer du på noko?

Spør ein prest eller kateketen.

Kontaktinfo til kateketen i Vindafjord:
Britt Karstensen
E-post: britt.karstensen@vindafjord.kommune.no
Tel. kontor: 53 65 65 42, mobil: 452 21 580