Konfirmasjon i Vindafjord


Du er eit år frå ein høgtidsdag i livet ditt. 

Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar. Få nye opplevingar og kanskje nye vener? Ulike tema vi skal utforske saman er: Kor kjem eg frå? Kva skal eg bruka livet til? Finst Gud? Venskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærleik, seksualitet og samliv. Miljø og rettferd. Korleis kan eg bety noko for andre? Kven er Jesus? 

I konfirmanttida er det tid og rom for å tenkje og stille spørsmål. Ei tid for å læra meir om Gud, den kristne trua, deg sjølv og om andre. Kyrkjelydane i Vindafjord ønskjer å gje eit godt tilbod med variert undervisning og aktivitetar. Det vil vera felles leir for alle i februar, medan modellane elles er litt ulike frå stad til stad. Sjå nedst på sida for meir info for di bygd og lokal påmelding.
 

Generell info om konfirmasjon i Den norske kyrkja finn du også på www.konfirmant.no. Du kan sjå brosjyra Konfirmant 2021.
Er du døypt eller tilhøyrande i kyrkja skal du ha motteke denne i posten. 

Kontaktinfo til kateketen:
Britt Karstensen
E-post: britt.karstensen@vindafjord.kommune.no
Tel. kontor: 53 65 65 42, mobil: 452 21 580