Konfirmasjon i Vindafjord


OBS:

Frå 2024 går kyrkjelydane i Skjold, Vats og Vikebygd tilbake til VÅRKONFIRMASJON!

Det blir då konfirmasjondatoar som fylgjer:

SKJOLD - siste helga i april, laurdagen

VIKEBYGD - siste helga i april, søndagen

VATS - første helga i mai, laurdagen

 

Meir detaljert info om konfirmantararbeidet i 2024 kjem i mai.

(Under finn du informasjon som gjeld dei som skal konfirmerast i 2023 + litt generell info)

 

Få inspirasjon og finn ut meir på TikTok-emneknaggen #konfirmantene

Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar. Få nye opplevingar og kanskje nye vener? Ulike tema vi skal utforske saman er: Kor kjem eg frå? Kva skal eg bruka livet til? Finst Gud? Kva skjer i ei gudsteneste - sånn eigentleg?  Venskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærleik, seksualitet og samliv. Miljø og rettferd. Korleis kan eg bety noko for andre? Kva skjer når me ber? Kven er Jesus? 

I konfirmanttida er det tid og rom for å tenkje og stille spørsmål. Ei tid for å læra meir om Gud, den kristne trua, deg sjølv og om andre. Kyrkjelydane i Vindafjord ønskjer å gje eit godt tilbod med variert undervisning og aktivitetar. Det vil vera felles leir for alle i februar, medan modellane elles er litt ulike frå stad til stad. Sjå nedst på sida for meir informasjon for di bygd og lokal påmelding (blir lagt ut i løpet av mai). 

Det blir også innskrivingssamlingar for potensielle konfirmantar og føresette med meir informasjon, i juni.

 

Konfirmasjonsdatoane for 2023 er sett opp slik : 

Sandeid kyrkje den 30.april 2023 kl 11:00

Vikedal kyrkje den 7.mai 2023 kl 11:00,

Imsland kyrkje den 14.mai 2023 kl 11:00 

 

Ølen kyrkje: lørdag 29. april og søndag 30. april 2023
Bjoa kyrkje: lørdag 6. mai 2023

Det er fast at konfirmasjon i Ølen er siste lørdag og søndag i april. I Bjoa er det første lørdag eller søndag i mai.

 

Skjold kyrkje: laurdag 26.august 2023

Vikebygd kyrkje: søndag 27.august 2023

Vats kyrkje:  laurdag 2.september 2023

 

 

Generell info om konfirmasjon i Den norske kyrkja finn du også på www.konfirmant.no

Her er  nokre filmsnuttar om korleis det kan vera:

Kva er eigentleg konfirmasjon?

Konfirmantleir

Konfirmasjonsdagen

 

 

Lurer du på noko?

Spør ein prest eller kateketen.

Kontaktinfo til kateketen i Vindafjord:
Britt Karstensen
E-post: britt.karstensen@vindafjord.kommune.no
Tel. kontor: 53 65 65 42, mobil: 452 21 580