Konfirmasjon i Vindafjord


KONFIRMASJONSDATOAR I VINDAFJORD dei neste åra:

 

IMSLAND - andre helga i mai (laurdag/søndag annankvart år, 2025: søndag 11/5)
VIKEDAL - andre helga i mai (laurdag/søndag annakvart år, 2025: laurdag 10/5)
SANDEID: første helga i mai, laurdag

ØLEN: siste helga i april, laurdag og søndag
BJOA: første helga i mai, laurdag

VATS: første helga i mai, laurdag 
SKJOLD: siste helga i april, laurdag (2 gudstenester dersom behov)
VIKEBYGD: første helga i mai, laurdag

 

Meir detaljert informasjon om neste konfirmantår 24-25 og innskrivingssamlingar kjem i løpet av mai - Følg med!

....................................................................................................................................................................................

 

Under finn de litt generell informasjon.

Få inspirasjon og finn ut meir på TikTok-emneknaggen #konfirmantene

Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar. Bli utfordra, få nye opplevingar og kanskje nye vener? 

Ulike tema vi skal utforske saman er:  Kva skal eg bruka livet til? Korleis er Gud? Kva betyr eg for Gud, og Gud for meg? Kva skjer i ei gudsteneste - sånn eigentleg?  Korleis kan eg bety noko for andre? Venskap og menneskeverd. Sorg, glede og kjærleik. Dåp og Nattverd. Bibelen. Tru, tvil og misjon. Miljø og rettferd. Kva skjer når me ber? Kven er Jesus og Den Heilage Ande? Korleis kan eg ta vare på meg sjølv?

I konfirmanttida er det tid og rom for å tenkje og stille spørsmål. Ei tid for å læra meir om Gud, den kristne trua, deg sjølv og om andre. Kyrkjelydane i Vindafjord ønskjer å gje eit godt tilbod med variert undervisning og aktivitetar. Det blir konfirmantleirar for alle i februar, medan modellane elles er litt ulike frå stad til stad. Sjå nedst på sida for meir informasjon for di bygd og lokal påmelding (blir lagt ut i løpet av mai). 

Det blir også innskrivingssamlingar for potensielle konfirmantar og føresette med meir informasjon desse datoane:

 

Skjold kyrkje (dato kjem) for Skjold, Vats og Vikebygd

Ølen kyrkjetun onsdag 12.juni kl.1800 for Ølen, Ølensvåg og Bjoa

Vikedal kyrkje (dato kjem) for Imsland, Vikedal og Sandeid

 

  

Generell info om konfirmasjon i Den norske kyrkja finn du også på www.konfirmant.no

Her er  nokre filmsnuttar om korleis det kan vera:

Kva er eigentleg konfirmasjon?

Konfirmantleir

Konfirmasjonsdagen

 

 

Lurer du på noko?

Spør ein prest eller kateketen.

Kontaktinfo til kateketen i Vindafjord:
Britt Karstensen
E-post: britt.karstensen@vindafjord.kommune.no
Tel. kontor: 53 65 65 42, mobil: 452 21 580