Ei konfirmanttid for alle


Uansett funksjonsevne har alle rett til ei god konfirmanttid. Nokon har særskilt behov for tilretteleiing på ulike nivå. Om du treng ein prat om dette så kontakt kateket Britt Karstensen
(epost: britt.karstensen@vindafjord.kommune.no , tlf: 53656542/45221580 )

Døvekyrkja har et eige konfirmanttilbod og vil samarbeide med oss lokalt ved behov. Sjå www.dovekirken.no

For at vi skal kunne finna dei beste løysingane for deg er det viktig at vi får beskjed i god tid.

 

Tilbake