4-ÅRINGAR - HEIME I KYRKJA


No er det snart 4-åringane sin tur! I Vindafjord kallar me tiltaket "HEIME I KYRKJA". Me ynskjer at 4-åringane skal bli kjend med kyrkja si og oppleve at her høyrer dei til. PÅMELDING HER

Les meir

 

4-ÅRINGAR - HEIME I KYRKJA


No er det snart 4-åringane sin tur! I Vindafjord kallar me tiltaket "HEIME I KYRKJA". Me ynskjer at 4-åringane skal bli kjend med kyrkja si og oppleve at her høyrer dei til. PÅMELDING HER

Les meir

 

TRUSOPPLÆRINGSTILTAK I HAUST


Kva skjer vidare utover hausten? Blir det som vanleg? Me må vera førebudd på raske endringar, men her er oversikt over planlagte aldersbestemte breiddetiltak. Me oppdaterer etter kvart.  

Les meir

 

TRUSOPPLÆRINGSTILTAK I HAUST


Kva skjer vidare utover hausten? Blir det som vanleg? Me må vera førebudd på raske endringar, men her er oversikt over planlagte aldersbestemte breiddetiltak. Me oppdaterer etter kvart.  

Les meir

 

MILK


10.klassing? Bli med på MILK   ! PÅMELDING HER  

Les meir

 

MILK


10.klassing? Bli med på MILK   ! PÅMELDING HER  

Les meir

 
 

BABYSONG

Hei alle som har baby i huset - her er eit tilbod til dykk! PÅMELDING til haustkursa er opna.  

Les meir

 

Konfirmant 2021

Født i 2006? Konfirmant 2021? Her finn du litt å tenkje på. 

Les meir

 

Ringevenn

RINGEVENN og andre samtaletilbod Mange sit i karantene eller må halda seg innandørs for å unngå smitte i denne spesielle tida m...

Les meir