BETALINGSFRITAK TRUSOPPLÆRING


ALLE born og unge er vekomne på trusopplæringstiltaka i Vindafjord!

Det skal ikkje vera ei økonomisk belasting å senda borna sine til kyrkja.

Det er difor mogeleg å be om betalingsfritak eller nedsett betaling/delbetaling på alle trusopplæringstiltak inkludert konfirmasjon.

Ein kan be om generelt fritak for alle aktivitetar for ein 5-årsperiode, eller ein kan be om fritak frå ein spesiell aktivitet/eitt tiltak.

Registrer ynskje om BETALINGSFRITAK HER. 
(NB: All informasjon som blir registrert her er underlagt teieplikt.)
Alle søknadar blir i prinsippet innvilga automatisk. Dersom me treng meir informasjon vil du bli kontakta innan rimeleg tid.

Dersom det er snakk om nedsett betaling, eller å dele opp betalinga i fleire omganger, så registrerer du det HER.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med kateket Britt:

britt.karstensen@vindafjord.kommune.no
Tlf: 53 65 65 42

 

Tilbake