Skjold, Vats og Vikebygd


Velkommen som konfirmant 2024!

Oppstart med undervisning starter hausten 2023. Første undervisning er i september. 

Siden SVV-gruppa er ganske stor blir den delt i to og undervisning er då annakvar torsdag rett etter skuletid.  Når de melder dykk på konfirmasjonsundervisning får de info på mail og SMS. Alle som vil konfirmere seg er hjertelig velkomne til det. 

Tider og datoer ein kan merke seg er:

  • Torsdager rett etter skuletid: då er det undervisning. Meir info blir gjeven på mail.
  • Det blir presentasjon av dei nye konfirmantane Vats 10.09 kl 11.00, Skjold 24.09 kl.11.00 og Vikebygd 01.10 kl 11.00. Me kjem til å ha undervisning før dette.
  • Felles samling for alle konfirmanter i Vindafjord og Etne 14.november med Ruben Gazki.
  • Lysmesse i Vats 03.12 kl 17.00
  • Lysmesse Skjold 03.12 kl 19.00
  • Lysmesse Vikebygd 10.12 kl 19.00
  • Leir 16.-18.februar på Brandøy.
  • Fasteaksjon i mars
  • Samtalegudsteneste og konfirmasjon i april og mai.(sjå eigne datoar på sida)

Dette blir kjekt! Velkommen!

 

Lurer du på noko?

Kontakt kyrkjelydspedagog og konfirmantleiar Esther Limstrand Åsheim 

tlf.416 95 863, epost: esther.limstrand.aasheim@vindafjord.kommune.no

 

 

Treng du tilrettelagt konfirmasjonsundervisning kan du også ta kontakt med kateket Britt Karstensen
E-post: britt.karstensen@vindafjord.kommune.no
Tel. kontor: 53 65 65 42, mobil: 452 21 580 

Konfirmasjonsdatoer 2023:
- Skjold 26.august (laurdag)
- Vikebygd 27.august (søndag)
- Vats 2.september (laurdag

 

 

 

Tilbake