Skjold, Vats og Vikebygd


 

[BILDETEKST]

Konfirmasjon i Skjold, Vats og Vikebygd 2020-2021

Konfirmantopplegget vil bestå av tre deler. En del som er felles. Ein del kor du bestemmer når du vil delta. Ein del kor du vel ei undervisningsgruppe.

1. Fellesdel
Fellesdelen består av nokre gudstenester som er obligatorisk for alle, pilegrimsvandring i Vats-fjella, temasamlingar med ulike aktivitetar, leir på Solgry 12-14. februar og Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon siste tysdag før påske.

2. Sjølvvald del
Nokre deler av opplegget skal du få bestemme sjølv. Kvar konfirmant skal delta på minimum 8 gudstenester gjennom året. 4 av desse er lagt til fellesdelen og 4 bestemmer du sjølv.

Å være konfirmant er å være underveis og å tenkje dei store tankane om tru, tvil, tilhøyrsle, er det plass til meg? og så vidare. Det er lov å stille alle spørsmåla og ein måte å gjere dette på er ein refleksjonsspalte, kor du i kyrkja eller heime skal få lov å reflektere litt djupare på nokre tema saman med ein vaksen.                               

3. Gruppeundervisning
7 av samlingane skjer i mindre grupper og har ulike arbeidsmåtar. Tema vil vere dei same i alle gruppene.
I påmeldinga må du velje et første og et andre valg, og så skal vi garantere at du får en av dem.

 

- Trusopplæring

I kyrkjelyden vert det arrangert ulike tiltak for born i alle aldrar kor kyrkjas mål er at vi skal lære meir og få hjelp til å tru. Kanskje var du sjølv på Lys Vaken overnatting i kyrkja då du gjekk i 5.klasse? Det er ein del av det vi kallar trusopplæring i kyrkja vår.

Andre tiltak er 4-årsbok, Skattejakt for 7-åringar, Utdeling av Bibel til 5.klasse og fleire andre ting.

Som Trusopplæringskonfirmant skal du få vere med å gjere konkrete oppgaver for dei borna som er mindre enn deg. Reflektere over kven du er når du er samen med andre. Korleis er det å vere forbilde? Betyr mitt engasjement noko? Kva har mi tru med dette å gjere? Og mange andre spørsmål.

- Friluft

Mange liker å vere i friluft. La tankene svirre medan man stirrer inn i bålet. Fisketur og fantastisk utsikt frå ein fjelltopp. Mange kjenner speideren som en god arena for å lære om ulike måter å bruke naturen på. Mykje av måten speidarane driv sine aktiviteter vil du kunne finne igjen i denne gruppa.

Som friluftskonfirmant skal du få utforske spørsmåla som alle konfirmantar jobbar med ute i friluft. Rundt bålet. Utforske naturen. Utforske korleis ta vare på skaparverket på en god og bærekraftig måte.

- Sporty

Å vere aktiv og trene er viktig for både kropp og hovud. Ein løpetur i frisk luft kan ofte vere den beste medisin. Og når vi trener med andre kan man og utfordre kvarandre på ein god måte. Det handlar ikkje om kven som er raskest, men om å nå måla sine med dei føresetnadane man sjølv har.

Som idrettskonfirmant skal du få trene både hovud og kropp samtidig. Vi skal ta pulsen på hjerterytmen vår. Vi skal finne kvilepuls og reflektere og restituere. Å trene betyr å lage ein balanse mellom å yte, kvile og ta til seg næring.

 

Informasjon og innskriving:

Onsdag 10.juni arrangerer vi informasjons- og innskrivingssamling for alle som er interessert i konfirmasjon for året 2020-2021.

Her vil vi starte å reflektere samen om kva det er å vere konfirmant og gi informasjon om konfirmasjonsåret. Og det vil sjølvsagt verte moglegheit til å stille spørsmål.

Tidspunkt for de ulike bygdene er:

- kl.1700 Vikebygd kyrkje

- kl.1830 Skjold kyrkje

- kl.2000 Vats kyrkje

 

Alle påmelding til konfirmasjon vil skje via disse nettsidene og den opnar om kvelden den 10.juni.

Frist for påmelding vil være ca. 1 uke – til 19.juni. Det gir oss tid til å administrere det meste på plass før ferien.

 

I samband med smittevernrutinar kan vi samle inntil 50 personer i same rom.

Kvar husstand kan sitte sammen, ellers er vi pålagt å opprettholde 1 meters avstand som ellers i samfunnet.

Er du sjuk eller har symptom skal du holde deg heime og så skal du få informasjon på andre måtar.

 

 

Konfirmasjonstidspunkt:

I Skjold har det før vore 2 konfirmasjonsgudstenester pga. størrelsen på kullet.

Våren 2021 legg vi opp til at det vert 1 gudsteneste per bygd på grunn av størrelsen på årskullet.

 

Fylgjande datoar i samsvar med tidlegare rullering mellom bygdene:

- 25.april 2021 – Vats

- 2.mai 2021 – Skjold

- 9.mai 2021 – Vikebygd

 

Om du ynskjer å konfirmerast i ei anna kyrkje enn bygda du bor i kan du ynskje det i påmeldinga.           

 

Vi veit at det er mange aktivitetar som krev tid for mange av dykk. Likevel, konfirmasjonstida er ca. eitt år. Alle samlingane er obligatoriske, også leiren i februar.

Dersom man ikkje kan møte til ei samling skal ein forelder/føresatt, skriftlig/eller per telefon gi beskjed så raskt det lar seg gjere.

 

 

 

For spørsmål eller andre ting – ta kontakt:

Kristian Kyllingstad

Sokneprest i Skjold, Vats og Vikebygd

 

Tel: 90 52 35 60

E-post: kristian.kyllingstad@vindafjord.kommune.no

Tilbake