Rundt same bord


INTERNASJONAL FAMILIEDAG VED FJELLSTØL SKIANLEGG

Lørdag 24. sept. kl. 11.30-15.00

 

[BILDETEKST]

Å eta saman eller gjera noko i lag er fint for å bli kjent med nye folk på tvers av språk og kulturskilje.

Velkommen til desse arrangementa som har som målsetjing å skapa møteplassar mellom ukrainske flyktningar, andre innvandrarar og lokale folk.

FAMILIEDAG VED FJELLSTØL SKIANLEGG

Lørdag 24. sept. kl. 11.30-15.00

Grilling, fottur og aktivitetar for borna.
Nye sambygdingar frå Ukraina og andre land er særleg invitert.

For dei som treng transport går det buss frå
- Knapphus bensinstasjon   (kl. 10.30)
- Kyrkjetunet i Ølen (kl. 11.00) 
- Sandeid Samfunnshus (kl. 11.15) til Fjellstøl 
Avreise kl. 15.00 til same stader.

Påmelding innan 21. sept. til Signe Britt Vik tlf. 45613867 epost: signebritt@outlook.com  

Alt er gratis.

Eller sørg for transport og grillmat sjølv. Vi håpar mange norsktalande blir med for å knyta nye kontaktar.

Vi håpar det blir godt vær, men dersom det regnar kan vi gå inn og varma oss i varmestova.
Klede og skor til å vera ute.

 

INTERNASJONAL KAFÉ PÅ KYRKJETUNET I ØLEN

Likar du å laga mat?

Vi har veldig lyst til at dei som har kome hit frå eit anna land kan vera med og laga middagsmat ut frå sine oppskrifter til TORSDAG  20. oktober (ukrainsk meny) eller 17. november (andre lands meny). Vi treng norsktalande også for språktrening.

Sjefskokk er Johannes Langhelle. Han vil invitera dei som blir med til møte for å planlegga meny, innkjøp og gjera forberedelsar. Han hjelper til med innkjøp og matlaginga.

Norsktalande blir også med på kjøkkenet, slik at innflyttarar kan få praktisera norsk mens dei lagar til.

Vi vil legga til rette for hjelp til å leika med borna. Vil du hjelpa til?

Vil du eller nokon du kjenner vera med og laga mat? Meld frå til
Johannes Langhelle tlf. 917 86 755.

 

RUNDT SAME BORD:   TORSDAG 20. OKT. OG 17. NOVEMBER 

Alle er velkomne til Kyrkjetunet for å eta gratis middag frå kl. 17.00.
20. okt. blir det ukrainsk mat. 17. november blir det meny frå andre land.

Påmelding til Signe Britt Vik tlf. 45613867 epost: signebritt@outlook.com 

Måltida er gratis, men det blir lagt til rette for ein frivillig eigenandel

 

OPEN KYRKJE 
TORSDAG 20. OKT OG 17. NOV KL. 18.00 - 19.00. 

Ølen kyrkje vil vera open for dei som vil be, tenna lys eller vera åleine med tankane sine og Gud ei stund. 
Du kan koma og gå som du vil. Der er ingen teneste då.

 

Førjulsfest på Kyrkjetunet
Lørdag 3. desember kl. 16.00 

- Middag
- Tradisjonen med å gå rundt juletre og synge julesongar 
- Utdeling av gåver til borna. 
Gratis

Informasjon om påmelding kjem seinare.

 

INTERNASJONALT TREFFPUNKT PÅ 
KYRKJETUNET I ØLEN

KVAR TORSDAG KL. 17.30-19.00. 
På Kyrkjetunet har det allereie i mange år vore internasjonalt treffpunkt kvar torsdag. 
Her blir du kjent med både menneske frå fleire land og nordmenn som har budd lenge i bygdene våre. 
Samlingane er heilt uformelle, utan program.

Det er ein god plass til å praktisera og læra meir norsk.
Men med kaffi/te/kjeks, prat, leksehjelp om du treng det, og leik og spel for 
borna.

 

ARRANGØRAR ER

Ølen kyrkje -  Ølen og Bjoa sokneråd ved Signe Britt Vik tlf. 45613867  og sokneprest Kari Vik Stuhaug (tlf. 47 25 35 29)

Kyrkjetunet -  Internasjonalt språktreff ved Helge Johan Stautland tlf. 91804775

Mitt fargerike nabolag – ved Catherine Chimba tlf. 92615938

 

Har du spørsmål?

Ring gjerne ein av oss?

 

 

 

Tilbake