Kyrkjevalet 2023


Her kan du sjå informasjon om kyrkjevalet

Kyrkjevalet 2023

Det er kyrkjeval måndag 11. september 2023 på same tid og stad som kommunevalet. Medlemmer i den norske kyrkja kan røysta ved kyrkjevalet frå det året dei fyller 15 år.  Når du brukar røysta (stemma) di, er du med på å forma kyrkja for framtida.

 

Slik røystar du - fysisk og digitalt

I kyrkjevalet kan du førehandsrøysta digitalt eller fysisk; eller du kan røysta ved oppmøte på sjølve valdagen.

 

Førehandsrøysting kan du gjera digitalt frå 10. august ved å gå inn på: kyrkjevalet.no, eller ved at du møter opp personleg for å førehandsrøysta, på kyrkjekontoret i Skjold (Skjold kyrkje i Vindafjord). Her er ope for å levera di røyst kvar yrkedag i kontoret si opningstid, frå 10. august. Ta gjerne kontakt på telefon 53655793.

 

Det blir òg sett opp førehandsrøysting på gudstenester i kyrkjene og ambulerande røysting tysdag til fredag siste veka før valet. Meir info om dette finn du på: vindafjord.kyrkjer.no og ved lokal kunngjering av gudstenestene.

 

Nedanfor ser du oversikt over kandidatane som er nominerte til dei ulike sokna.

 

Digital førehandsrøysting

Du kan førehandsrøysta digitalt når og kvar du vil, på nett frå 10. august til og med 6. september 2023. Hugs at det er hemmeleg val, så finn deg ein eigna stad før du røystar!  Kyrkjevalet er to val. Val til sokneråd og val til bispedømmeråd og Kirkemøtet. På www.kirken.no/valg/ (lenkja blir opna i nytt vindauge) kan du lesa meir og sjå ein video om korleis du røystar digitalt, men slik går du frem:

 

Gå til kirkevalget.no og trykk på «Stem digitalt». Logg inn med BankID eller annan elektronisk id.

Du vil få oversikt over kva for val du har røysterett i. Trykk på det valet du ønskjer å røysta i.

Merk av røystesetelen til den lista du vil gi di røyst til og gjer eventuelle endringar på røystesetelen.

 

Du kan levera røystesetelen utan å gjera endringar, eller endre i samsvar med reglane nedanfor. Kandidatar som står øvst på lista med utheva skrift får «stemmetillegg». Alle andre  på lista får ei røyst kvar. Du kan gje inntil tre kandidatar «personstemme» ved å setja merke ved namnet til kandidaten.

Ved val til bispedømmeråd kan du gje di stemme til inntil tre kandidatar frå andre lister.

Ved val til sokneråd med ei liste kan du skriva opp inntil tre valbare personar i soknet. 

 

Sjå over røystesetelen før du stadfestar stemma.

Gjenta prosedyren for å røysta i andre val du har røysterett i.

 

 

LISTER TIL SOKNERÅDSVALA i VINDAFJORD 2023

 

Vikebygd sokn

 1. Arne Tveit                                     1962
 2. Ingrid Mathilde Sørvåg                  1959
 3. Inger Kathrine Sundve                   1967
 4. Dagfrid Nagel-Alne                        1965
   


Ølen og Bjoa sokn

 1. Gunda Berge                                       1957
 2. Bjørn Asgeir Lunde                              1970
 3. Roald Sandsgård                                 1977
 4. Sindre Skålnes Sandsgård                 .2003
 5. Torunn Hadland Susort                        1970
 6. Elin Thorsen                                         1964
 7. Marvel Windsand Åsebø                      1955
 8. Ola Endre Alne                                     1950


Vats sokn

 1. Steinar Sørhus                                      1953
 2. Malin Eidhammer Krakk                        1987
 3. Iren Eike                                                1971
 4. Jan Ove Gjil                                           1974
 5. Kjell Sigmund Bakke                              1957
 6. Marit Synnøve Frantsen                         1975
 7. Per Arvid Fatland                                   1956
   

 

Skjold sokn

 1. Sunniva Tveit Gregersen                         1991
 2. Magnor Eidsheim                                     1972
 3. Karianne Dagsland                                  1989
 4. Ingrid Tveit                                               1987
 5. Ellen Marie Andersen                               1987
 6. Annhild Mortveit Sundfør                          1993
 7. Norleif Fjeldheim                                      1955
   

 

Sandeid sokn

 1. Tore Tokheim                                               1961
 2. Harald Olav Stuhaug                                   1960
 3. Inger Synnøve Bakkevoll                             1954
 4. Øystein Helgeland                                        1953
 5. Hilde Kvinnesland                                         1982
 6. Grethe Hustvedt Lærdal                               1965
 7. Anne Iren Wenche Aarak Reime                  1965
 8. Eirik Stople                                                   1989
 9. Margun Marit Dåvøy Stople                         1964
 10. Rannveig Obrestad                                      1985
   

 

Vikedal sokn

Til soknerådsvalet i Vikedal har ein enda opp med 6 namn. Det er likevel mogeleg for dei som røystar å leggja til inntil tre namn som dei sjølv føreslår. Dei som får flest namn vert faste medlemmer, deretter kjem namna på varamannsplass. Følgjande namn er sett opp på lista:

 

 1. Anders Ledaal Bjørnestad
 2. Norun Eintveit
 3. Leiv Øystein Leifsen
 4. Bjørghild Vetrhus
 5. Tine Årvik
 6. Torunn Frøyland
   

 

Imsland sokn

Imsland har ikkje lukkast med å setja opp liste, men det vert vanlig røysting og førehandsrøysting ved at ein nyttar blanke lister der kvar som røystar kan føra på tre namn med penn.

 

Tilbake