Gudsrikeleiken


Gudsrikeleiken i Imsland kyrkje

MELD PÅ HER

Til alle som går i 1. - 4. klasse i Imsland.

Kom og bli med på leik og undring i kyrkja! Me skal utforske bibelforteljingar på ein ny måte, med sand, figurar, gulleske og andre ting. Me skal ha 3 samlingar

Onsdag 22.mai

Onsdag 29.mai

Onsdag 5.juni

Kl. 17.15 - ca. 18.15

I Imsland kyrkje

Du kan lese invitasjonen her

Tilbake