I SAME BÅT


STOR-familiearrangement og Famliliegudsteneste i Skjold kyrkje 7.-8.sept

Stavanger bispedømme feirar 900 år i 2025. I forkant skal dette markerast med ein stafett rundt til alle kommunane i Rogaland med ein båt som stafettpinne. Båten skal vere eit symbol på at me høyrer saman som kyrkje. Markeringa kallast "I SAMME BÅT" Denne båten kjem til Skjold kyrkje 7.-8.sept. Då skal me feire for alle kyrkjelydane i Vindafjord kommune. På laurdag 7.september kl 15.00-18.00 inviterer me til eit stort familiearrangement i og rundt Skjold kyrkje. Her blir det mange ulike og spennande aktivitetar, leik, song, mat og undring rundt den 5 meter lange båten som står inne i kyrkja! HUSK å melde på til familiearrangementet, sjå nederst i artikkelen. På sundag 8.september kl 11.00 er det Familiegudsteneste for heile kommunen i Skjold kyrkje. Her er alle store og små velkomne til å delta.

Me skal feire heile denne helga at me er I SAME BÅT!!

FAMILIEARRANGEMENTET PÅ LAURDAG:

Alle familiar, foreldre og born/ungdom opp til ca 15 år, i kommunen er velkomne til å vere med på dette STOR-familiearrangementet. Me sender ut invitasjonar på ulike måtar. Har du born i den alderen og ikkje har fått invitasjon, så får du invitasjon her. Sjå nederst i artikkelen.

Me treng å vite kor mange som kjem på opplegget. I påmeldinga skriv de derfor kor mange born og vaksne som vil vere med.

PROSJEKTKOR:

Me inviterer også alle 6 -12 åringar frå heile kommunen til å vere med i eit prosjektkor. Koret skal øve inn 2-3 songar som dei skal få syngje på arrangementet, både i starten og på ein maritim mini-konsert til slutt. Dei vil ha ei øving på fredag 6.september kl 17.00-19.00. Har du born i den alderen som ønskjer å vere med i koret så må du melde dei ekstra på til det. Sjå i påmeldinga. Dei som melder på til prosjektkoret skal få tilsendt songar på ark og Spotify. Så kan dei også få øve heime. Me treng nokon til å vere solistar til songane. Dei må få øve meir. Skriv eventuelt i komentarfeltet kven som har lyst til å syngje solo eller i ei mindre gruppe. Me tek kontakt for meir info til alle som vil vere med i prosjektkoret. HÅPAR AT ME KAN BLI EIT STORT KOR!

KOM OG BLI MED!!

DETTE BLIR EI STOR-FAMILIE OPPLEVING! ME ER I SAME BÅT!

MELD PÅ HER

LES INVITASJONEN HER

Tilbake