Konfirmasjon 2021 er utsett til over sommaren


På grunn av den usikre situasjonen rundt pandemien og vaksinering har sokneråda i Vindafjord vedtatt å utsetja konfirmasjonsgudstenestene til over sommaren.

 

[BILDETEKST]

Konfirmasjonsdatoane er fastsett slik:

Lørdag 21. august - Skjold
Søndag 22. august - Vikebygd
Lørdag 28. august - Vats

Søndag 29. august - Imsland
Søndag 5. september - Sandeid
Søndag 19. september - Vikedal

Lørdag 4. og søndag 5. september - Ølen
Lørdag 11. september - Bjoa

Så håpar me det ikkje blir som på biletet over:-) (Økland Foto)

 

Tilbake