4-ÅRINGAR - HEIME I KYRKJA


No er det snart 4-åringane sin tur!

I Vindafjord kallar me tiltaket "HEIME I KYRKJA". Me ynskjer at 4-åringane skal bli kjend med kyrkja si og oppleve at her høyrer dei til.

 

PÅMELDING HER

 

[BILDETEKST]

Kyrkja har invitert til gudsteneste med utdeling av 4-årsbok i "alle" år. I samband med gudstenesta på søndagen inviterer me også til ei samling på laurdagen der borna tar med seg ein vaksen og får bli godt kjend i kyrkja si. 

I Imsland og Bjoa er det samling for 4- og 5-åringane annankvart år, men gudsteneste med utdeling av bok til 4-åringane kvart år. 

Dei borna me har på listene våre får invitasjon i posten, men alle andre 4-åringar er også velkomne.

Viktig at alle MELDE SEG PÅ 

(PS - Me har hatt nokre feilmeldingar i samband med påmelding etter omlegging til ny nettside. Sjekk at de får tilbakemelding på epost at påmeldinga er registrert. Om de får melding om at alle grupper er fulle så er det FEIL - det er plass til alle! Gi i tilfelle beskjed til britt.karstensen@vindafjord.kommune.no så skal me finna ei løysing.) 

Her er datoane for hausten 2021:

Vats 11. og 12. sept
Sandeid 20. og 28.nov. 
Vikedal 23. og 24.okt   
Ølen 30. og 31.okt         
Vikebygd  23. og 24.okt  (+ også utdeling av biblar til 5.klassingane i familiegudstenesta 24.okt.)
Skjold 8/1/22 og 9/1/22 OBS: NY UTSETT DATO!!!   

Imsland - utdeling av bok til 4-åringane i gudst 10.oktober
Bjoa - utdeling av bok til 4 -åringane + 5.klassingane i familiegudstenesta 28.nov

Lurer du på noko? Kontakt kateket Britt

VELKOMEN!!!
 

Tilbake