4-ÅRINGAR - HEIME I KYRKJA


No er det snart 4-åringane sin tur!

I Vindafjord kallar me tiltaket "HEIME I KYRKJA". Me ynskjer at 4-åringane skal bli kjend med kyrkja si og oppleve at her høyrer dei til.

PÅMELDING HER

 

[BILDETEKST]

Kyrkja har invitert til gudsteneste med utdeling av 4-årsbok i "alle" år. I samband med gudstenesta på søndagen inviterer me også til ei samling på laurdagen der borna tar med seg ein vaksen og får bli godt kjend i kyrkja si. 

I Imsland og Bjoa er det samling for 4- og 5-åringane annankvart år, men gudsteneste med utdeling av bok til 4-åringane kvart år. 

Dei borna me har på listene våre får invitasjon i posten, men alle andre 4-åringar er også velkomne.

Pga smittevern må alle som vil vera med MELDE SEG PÅ VIA HEIMESIDA VÅR.  Der kan de merke av om de kan vera med ein eller begge dagane. Me treng også vite kva avdeling og barnehage barnet går i, slik at me kan organisere grupper på grunnlag av dette.
Alle påmeldte får epost med meir informasjon av smitteverntiltak eit par dagar før samlinga.

(PS - Me har hatt nokre feilmeldingar i samband med påmelding etter omlegging til ny nettside. Sjekk at de får tilbakemelding på epost at påmeldinga er registrert. Ta kontakt om de får problemer.) 

Her er datoane for hausten 2020:

Vats 26. og 27. sept
Vikedal 10. og 11.okt   
Ølen 17. og 18.okt          
Vikebygd  24. og 25.okt  (+ også utdeling av biblar til 5.klassingane i familiegudstenesta 25.okt.)
Sandeid 7. og 8.nov 
Skjold 7. og 8.nov    

Bjoa - utdeling av bok til 4 -åringane + 5.klassingane i familiegudstenesta 29.nov
Imsland - utdeling av bok til 4-åringane i gudst 18.oktober

Lurer du på noko? Kontakt kateket Britt

VELKOMEN!!!
 

Tilbake