4-ÅRINGAR - HEIME I KYRKJA


4-åringane skal få bli kjent med kyrkja si og oppleve at her høyrer dei til. Dei får vere HEIME I KYRKJA

 PÅMELDING HER

 

[BILDETEKST]

Kyrkja har invitert til gudsteneste med utdeling av 4-årsbok i "alle" år. I samband med gudstenesta på søndagen inviterer me også til ei samling på laurdagen der borna tar med seg ein vaksen og får bli godt kjend i kyrkja si. (I Skjold og Vats prøver me dette året med to kveldssamlingar i staden for laurdagssamlinga).

I Vikebygd, Imsland og Bjoa er det samling for 4- og 5-åringane kvart andre/tredje år, men gudsteneste med utdeling av bok til 4-åringane kvart år. 

Dei borna me har på listene våre får invitasjon i posten, men alle andre 4-åringar er også velkomne.

Viktig at alle MELDE SEG PÅ HER 

(PS - Me har hatt nokre feilmeldingar i samband med påmelding etter omlegging til ny nettside. Sjekk at de får tilbakemelding på epost at påmeldinga er registrert. Om de får melding om at alle grupper er fulle så er det FEIL - det er plass til alle! Gi i tilfelle beskjed til britt.karstensen@vindafjord.kommune.no så skal me finna ei løysing.) 

Her er datoane for hausten 2022:

Vikedal 17. og 18.sept.
Vikebygd  utdeling av bok til 4-åringane i gudst 18.sept.

Skjold 15.sept + 22.sept og gudst 25.sept.

Imsland - utdeling av bok til 4-åringane i gudst 25.sept.

Vats 20.sept + 27.sept og gudst 2.okt.
Sandeid 1. og 2.okt.
Ølen 1. og2.okt.  

Bjoa - utdeling av bok til 4 -åringane i gudst 27.nov.

 

Her kan du lese invitasjonar som vert sendt ut:

INVITASJON TIL VIKEDAL

INVITASJON TIL SANDEID

INVITASJON TIL ØLEN OG ØLENSVÅG

INVITASJON TIL SKJOLD

INVITASJON TIL VATS

Lurer du på noko? Kontakt kateket Britt

VELKOMEN!!!
 

Tilbake