MILK


10.klassing?
Bli med på
MILK smiley!

PÅMELDING HER

 

 

[BILDETEKST]

 

MILK står for Mini Leiar Kurs og er berekna på deg som nettopp er konfirmert.

Kurset er felles for Vindafjord og Etne. Det blir nokre kveldssamlingar, ein helgetur og leiarpraksis utifrå deltakarane sine interesser. I Vindafjord har me god erfaring med å ha med MILKarane som ungdomsleiarar på 5.klasseleiren på Brandøy. 

Meir konkret info finn du i denne brosjyen.

Me har oppstartsmøte måndag 27/9 med meir info både for dei som er interesserte i å finna ut kva dette er, og dei som er sikre på at dei vil vera med.

Grunna servering av mat vil me gjerne ha  påmelding til oppstartsmøtet.  

Me håpar på å få med deltakarar frå alle kyrkjelydane i Vindafjord + Etne - klarar me det?

Kontakt kateket Britt om du lurer på noko, håper me ser deg på MILK smiley

 

Tilbake