Vigsel


Velkomen til vigsel i kyrkjene i Vindafjord!
Å lova og elska kvarandre i gode og onde dagar resten av livet.

I kyrkjene i Vindafjord gjennomfører vi vigsler som planlagt og på forespurnader, med dei begrensningane som leggjest frå myndigheitene av hensyn til sårbare grupper i samband med coronaviruset.

Kyrkja i Vindafjord vil gjerne legge til rette for at inngangen i ekteskapet skal bli ei god oppleving for brureparet, familie og venner. Hugs at det er fleire måtar å gjera det på, også i kyrkja. Det kan like gjerne vere enkelt med berre brurepar og forlovarar som med mange gjester og orgelbrus. Ta kontakt med den lokale presten om du vil diskutera rammene for dykkar vigsle. Det er også mogeleg å forrette vigsel ute i det fri, på ein stad som Biskopen har godkjent.


Kontakt kyrkjekontoret i Vindafjord for å avtale vigsel:

Tlf. 53 65 57 93
E-post: post.kyrkja@vindafjord.kommune.no