Vigsel


Velkomen til vigsel i kyrkjene i Vindafjord!
Å lova og elska kvarandre i gode og vonde dagar.


Kyrkja i Vindafjord vil gjerne legge til rette for at inngangen i ekteskapet skal bli ei god oppleving for brureparet, familie og venner. Hugs at det er fleire måtar å gjera det på, også i kyrkja. 

Det kan like gjerne vere enkelt med berre brurepar og forlovarar som med mange gjester og orgelbrus.  Det kan like gjerne vera på ein kvardag som ein lørdag. Ta kontakt med den lokale presten om du vil diskutera rammene for dykkar vigsle. Det er også mogeleg å forrette vigsel ute i det fri, på ein stad som Biskopen har godkjent.

Både kyrkjekontoret (53 65 57 96) og prestekontora har oversikt over kva kyrkjer og tidspunkt som er ledige for vigsel i heile Vindafjord. Normalt kan ein ha vigsel kl. 13 eller 15 på laurdagar. Avtale om dato bør gjerast i god tid på førehand. 

Før ein giftar seg må ein ha attest frå Folkeregisteret/Skatteetaten om at det ikkje er noko juridisk til hinder for ekteskapsinngåinga. Denne attesten skal ikkje vera meir enn tre månader gammal ved ekteskapsinngåinga. Ein søkjer på nettet: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap

Presten som skal forretta skal ha ein samtale med brureparet før vigsla. Ei vigsel er ei kyrkjeleg handling med gudstenestleg karakter. Nokre element ligg faste, mens mange ledd kan gjerast på ulike måtar. Det er ein fordel om brureparet er med på å avgjera utforminga av den kyrkjelege handlinga. For å drøfta ting før vigselsamtalen kan ein snakka med presten som skal forretta, eller med sin lokale prest.

For medlemmer av Den norske kyrkja som er busett i Vindafjord kostar det ikkje noko å gifta seg i kyrkja. Dette er inkludert: Kyrkjetenar, organist og prest. I kyrkja er det lys på altaret. Brureparet sørger sjølv for blomar om dei ønskjer det. 

Minst ein av partane skal vera medlem av Den norske kyrkja. Medlemmer av andre kristne trussamfunn kan avtala med kyrkjekontoret å låna ei av kyrkjene til vigsel. 

 

Kontakt kyrkjekontoret i Vindafjord for å avtale vigsel:

Tlf. 53 65 57 93
E-post: post.kyrkja@vindafjord.kommune.no

 

Organistane i Vindafjord har laga dette forslaget til bryllupsmarsjar. Dei kan nyttast til inngang eller utgang etter avtale med organisten. 

Organistane kan også spela andre stykke, då må det avtalast i god tid. Merk at organisten skal godkjenna musikk/soloinnslag ved seremonien.

Merk at det kan vera organistvikar som ikkje spelar alle desse stykka.

 

R. Wagner: Brudemarsj (Wedding March) frå «Lohengrin»

F. Mendelssohn: Bryllupsmarsj frå “En midtsommernatts drøm”

J. Pachelbel: Canon in D

Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary

Henry Purcell: Trumpet Tune

Jan Magne Førde: Bruremarsj

Richard Nordraak: Purpose

Brureslått frå Øre

Bruremarsj frå Lødingen

Bruremarsj frå Seljord

Bruremarsj frå Sirdal

Bryllupsmarsj  frå Delsbo