Småbarnssong


Alle 3 og 4 åringar i Sandeid (født i 2017 og 2018) kan bli med og syngje, spele, leike og danse på bedehuset i Sandeid.

 

[BILDETEKST]

Småbarnssong er ein del av trusopplæringa i Sandeid. Borna har med seg ein vaksen.

Me skal ha 5 samlingar der me skal leike oss med song og dans og spele på rytmeinstrument. Me skal syngje nokon kjente songar og lære ein del nye songar.

Alle som vil vere med må melde seg på innan 28.sept.

PÅMELDING HER
Datoane for samling er:

30.sept, 7.okt, 21.okt, 28.okt, 4.nov.

kl. 17:15 - 18:15

Småbarnssong kostar 150,- kr. Rekning vert sendt ut i etterkant av samlingane. Det er muleg å be om betalingsfritak. Sjå meir info her på kyrkja si nettside

Om barnet ditt ikkje har fått invitasjon så kan du LESE DEN HER 

Ta gjerne kontakt om noko er uklart til Berit Stople

e-post berit.stople@vindafjord.kommune.no eller tlf. 92486743

Tilbake