DEN STORE SKATTEJAKTA


 

[BILDETEKST]

DEN STORE SKATTEJAKTA er eit opplegg for førsteklassingane i Vindafjord. (Dei minste kyrkjelydane har opplegg anna eller tredje kvart år for fleire klassetrinn.) Dette skuleåret blir det skattejakt i Vikedal, Sandeid, Vats, Skjold, og Ølen. Håpar du vil vera med!

Kyrkjene er eigentleg fulle av skattar, og på samlingane skal me leita etter nokre av dei. Ser du kva kyrkjeskatt som er på biletet? (Tips: Det er ikkje Koronavirus, men noko som ender på  -krona....)

Kanskje finn me skattar i kyrkjene som me ikkje visste om.....og kva er ein skatt eigentleg? Finns det skattar i Bibelen? Kan folk vera skattar? Dette skal me undersøkje! Me skal oppleve forteljingar frå Bibelen og kanskje læra nokre nye songar. Me skal laga fine ting sjølv og me skal eta litt enkel mat i lag.

Det blir 4 samlingar og ei Gudsteneste - om det vert opna for dette. Alle skal få ei spennande bok. Alt foregår i kyrkjene.

Invitasjon blir delt ut via skulen eller i posten eit par veker før oppstart. Her finn du linkar til invitasjonane dersom du ikkje har fått eller den er rota bort. Kontakt kateket Britt dersom du lurer på noko.

Invitasjon Vikedal
Invitasjon Sandeid

Invitasjon Ølen (Ølen)
Invitasjon Ølen (Vågen)

Invitasjon Skjold
Invitasjon Vats 

Me har stort fokus på smittevern og difor er det viktig at alle som vil bli med melder seg på innan fristen som står i invitasjonen.

Velkomen til skattejakt!

Tilbake