Dåp i kyrkjene i Vindafjord


Her kan du sjå samla informasjon om dåp.

I kyrkjene i Vindafjord gjennomfører vi dåp som planlagt og på førespurnader, med dei begrensningane som blir lagt frå myndigheitene av omsyn til sårbare grupper i samband med coronaviruset.

Fordi det er mindre plass i kyrkjene når ein må kunne halda ein meters avstand, er det ein del spesialgudstenester der det er vanskeleg å tilby dåp. Du finn difor kanskje ikkje så lett ei gudstensta som passar for dykk. Men vi vil difor i større grad legga til rette for eigne dåpsgudstenster, som regel knytt til ei anna gudstenesta. Ta kontakt med den lokale presten så avtaler vi detaljene i lag.

 
Velg tema gjennom linkene under, så kommer du til rett side for informasjonen.