Dåp i kyrkjene i Vindafjord


Her kan du sjå samla informasjon om dåp.

I kyrkjene i Vindafjord gjennomfører vi dåp som planlagt og på forespurnader, med dei begrensningane som leggjest frå myndigheitene av hensyn til sårbare grupper i samband med coronaviruset.

Ta kontakt med kyrkjekontor eller prest så avtaler vi detaljene i lag.

 
Velg tema gjennom linkene under, så kommer du til rett side for informasjonen.